About Me

ใฝ่ฝันอยากเป็นช่างภาพสารคดี แต่ด้วยเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้สวยเหมือนกุหลาบ ปัจจุบันเป็นช่างภาพสมัครเล่น [นิยามตัวเอง] ชีวิตด้านศึกษาจบสาขาศิลปศาสตร์ จึงทำให้สนใจเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรอบตัว

สังคมยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ และต้องเรียนรู้อยู่ทุกวัน

แนวภาพที่ชอบ คือ สไตล์มินิมอล [minimal] และภาพแนวสารคดี ติดตามภาพถ่ายของผมได้ที่ : madulife.th

สังคมของเรายังมีเรื่องยิบย่อยอีกมากมายที่อยู่รอบตัว โดยที่ไม่จำเป็นต้องรับรู้ หรืออาจจำเป็นก็ได้ เช่น เศรษฐกิจ > การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การลงทุน หุ้น ภาวะผู้นำ แรงงาน การตลาด ออนไลน์ มาเก็ตติ้ง ดีมานด์ ซัพพลาย การเงิน ทองคำ การลดต้นทุน และอื่น ๆ

ผมให้ความหมาย MADU ว่า “ความสุข” ที่มาของคำมาจากภาษามลายู  ซึ่งมีความหมายว่า “น้ำผึ้ง” นั้นเอง

ส่วนคำว่า Life มีความหมาย “ชีวิต”