[รีวิว] หนังสือ ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ดร.กฤตินี  พงษ์ธนเลิศ  เขียน

ขอเริ่มต้นบล็อกนี้ด้วยการ รีวิวหนังสือ เพราะการเรียนรู้จากการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ถึงแม้เราออกจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแล้ว เราก็ยังสามารถศึกษา ค้นคว้าได้จากหนังสือได้

ส่วนตัวผมสนใจการบริหารธุรกิจของญี่ปุ่น จากที่ได้รับชมรายการ ดูให้รู้ ซึ่งมี คุณฟูจิ เป็นผู้ดำเนินรายการ จนเกิดแรงบันดาลใจ และชอบแนวคิด วิธีการดำเนินธุรกิจในแบบญี่ปุ่น

จนได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนั้น คือ ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น   เลยอยากมาส่งต่อแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือเล่มนี้กัน

ข้อมูลหนังสือ

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น เขียนโดย ดร.กฤตินี  พงษ์ธนเลิศ

ชื่อเพจเฟสบุ๊ค : เกตุวดี Marumur

ขนาดรูปเล่ม กะทัดรัด เหมาะกับการพกใส่กระเป๋า ไปไหนมาไหนได้สะดวก

มีการเปรียบเทียบระหว่าง “ต้นไผ่ กับ ต้นสน” ได้อย่างสนใจ และเกิดความอยากต่อว่ามีความแตกต่างอย่าง ซึ่งบริษัทต้นไผ่ เป็นการบริหารธุรกิจจากโลกตะวันตก แต่บริษัทต้นสน จะเป็นแนวการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการบริษัทต้นสน  พร้อมยกตัวอย่างบริษัทต้นสน

เนื้อหาภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก คือ รากต้นสน แก่นธุรกิจที่ยั่งยืน   ปูพื้นฐานการดำเนินธุรกิจทั่วไป,ความหมายของ ริเน็น ,ความสำคัญของ ริเน็น

ส่วนที่สอง คือ จากรากสน สู่กิ่งสน   เจาะลึกเนื้อหา  และอธิบายหัวใจสำคัญของ ริเน็น  ซึ่งประกอบด้วย พนักงาน,คู่ค้า,ลูกค้า,สังคม

เหตุผลที่ผมชอบหลักคิดการบริหารธุรกิจ โดยใช้หลัก ริเน็น นั้น เพราะว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้ธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน เป็นอันดับต้น ๆ  คู่ค้า ลูกค้า  สังคม ตามลำดับ

ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน ที่กำลังดำเนินธุรกิจ หรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจ ผมคิดว่าสามารถนำหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือ และนำหลักคิด ในการดำเนินธุรกิจได้

Madu life : แต่งเต็มชีวิตที่ขาดหาย